Bala Vihar Handouts and Materials

Shree Guru Stotram Bala Vihar Invocation
Birthday Song Wedding Greetings Jaya Jagadisha Hare Ārati
Mission Pledge

Vishnu Sahasranamam

English Sanskrit Kannada Tamil Telugu

Lalitha Sahasranamam

English Sanskrit Malayalam Tamil Telugu

Mahalakshmi Astakam

English Sanskrit Kannada Malayalam Tamil Telugu

Other Resources

Guru Paduka Stotram Sri Hanuman Chalisa Lingashtakam Madhurashtakam Mantrapushpam & Ārati Totakastakam Namastasye Namastasye Namami He Sada Shivam Margabandhu Stotram - English Margabandhu Stotram - Sanskrit

Bhagavad Gita Resources

Gita Chapter#1 - Sanskrit & English
Gita Chapter#2 - Sanskrit & English

Gita Chapter#3 - Sanskrit & English

High School Reading Group Vocabulary List Sanskrit Chanting Guidelines
Gita Chapter#1 - Audio
Gita Chapter#2 - Audio
Chanting Primer - Instruction Video